Chứng nhận ISO 9001 và QCVN 16:2009/BXD đối với Công ty Cổ phẩn Vật liệu Xây dựng Hùng Cường

Viện Chất lượng  ISSQ đã đánh giá chứng nhận Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia theo QCVN 16:2019/BXD cho Vật liệu xây dựng cụ thể là sản phẩm Gạch đất sét nung và Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Hùng Cường.

QCVN 16:2019/BXD quy định về mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng nêu trong Bảng 1, Phần 2 thuộc Nhóm 2 theo quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa được sản xuất trong nước, nhập khẩu, kinh doanh, lưu thông trên thị trường và sử dụng các công trình xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam.

Với việc áp dụng Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015 và QCVN 16:2019/BXD khẳng định việc doanh nghiệp tuân thủ theo quy định của pháp luật khi cung ứng sản phẩm ra thị trường, giúp gia tăng thương hiệu của công ty.

Hình ảnh đánh giá tại hiện trường

 

Viện Chất lượng ISSQ luôn sẵn sàng đồng hành cùng Quý cơ quan, doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập và phát triển.
Vui lòng liên hệ đến hotline: 0981851111  hoặc vienchatluong@issq.org.vn | tcvn@issq.org.vn chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý khách hàng!.

Ngày đăng: 20/05/2023

Tin liên quan