Công ty TNHH Thương mại Bình Phương chứng nhận TCVN 9340:2012

TCVN 9340:2012 quy định yêu cầu kỹ thuật và nguyên tắc nghiệm thu đối với hỗn hợp bê tông trộn sẵn có khối lượng thể tích từ 2200 kg/m3 đến 2500 kg/m3 trên cơ sở xi măng, cốt liệu đặc chắc dùng thi công các kết cấu bê tông và bê tông cốt thép liền khối hoặc đúc sẵn.

Vừa qua, các chuyên gia của Viện Chất lượng ISSQ đã có cuộc đánh giá tiêu chuẩn TCVN 9340:2012 cho sản phẩm hỗn hợp bê tông trọn sẵn tại Công ty TNHH Thương mại Bình Phương, có địa chỉ tại Lô diện tích 3.591,3m2, Cụm công nghiệp Trần Lãm, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Việt Nam. Sản phẩm này được tạo ra bằng cách trộn hỗn hợp xi măng, cốt liệu đặc chắc, nước và phụ gia (nếu có) sau đó chuyển cho người sử dụng. Sau quá trình đánh giá, công ty đã được Viện Chất lượng ISSQ cấp giấy chứng nhận TCVN 9340:2012 với phạm vi: “Sản phẩm  hỗn hợp bê tông trộn sẵn”.

ẢNH ĐÁNH GIÁ HIỆN TRƯỜNG

Viện Chất lượng ISSQ luôn sẵn sàng đồng hành cùng Công ty trong thời kỳ hội nhập và phát triển.
Vui lòng liên hệ đến hotline: 0981851111  hoặc vienchatluong@issq.org.vn | tcvn@issq.org.vn chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý khách hàng!.

Ngày đăng: 30/01/2023

Tin liên quan