Công ty Cổ phần XNK thương mại An Khang áp dụng Hệ thống HACCP

Hệ thống HACCP là hệ thống quản lý phòng ngừa tập trung vào kiểm soát các điểm tới hạn, trọng yếu (chứ không phải ở tất cả các công đoạn), dựa trên một cơ sở khoa học, thực tiễn tin cậy (quá trình phân tích, đánh giá mối nguy) và các biện pháp giám sát, kiểm soát có hiệu quả giúp giảm thiểu tới mức thấp nhất mức độ rủi ro có thể xảy ra đối với an toàn thực phẩm. HACCP phác thảo các quy trình sản xuất tốt và có thể là chìa khóa cho doanh nghiệp của bạn khi tham gia vào thương mại quốc tế. Đặc biệt HACCP phù hợp cho những nhà sản xuất công nghiệp, gia công và nhà vận hành dịch vụ thực phẩm.

Công ty cổ phần XNK thương mại An Khang là cơ sở thu mua, sơ chế và bao gói vỏ quế tươi, vỏ quế khô, hoa hồi tươi, hoa hồi khô, quả sở tươi, quả sở khô, quả cau tươi và quả cau khô. Công ty đã áp dụng HACCP nhằm quản lý phòng ngừa tập trung vào kiểm soát các điểm giới hạn. Nhằm đánh giá chính xác về việc áp dụng và cải tiến trong khoảng thời gian dài áp dụng.

Viện Chất lượng ISSQ đã tổ chức đánh giá chứng nhận HACCP Codex (CXC 1-1969), Rev 2020 với phạm vi: cơ sở thu mua, sơ chế và bao gói vỏ quế tươi, vỏ quế khô, hoa hồi tươi, hoa hồi khô, quả sở tươi, quả sở khô, quả cau tươi và quả cau khô. Cho Công ty cổ phần XNK thương mại An Khang.

ẢNH ĐÁNH GIÁ HIỆN TRƯỜNG

Viện Chất lượng ISSQ luôn sẵn sàng đồng hành cùng Công ty trong thời kỳ hội nhập và phát triển.
Vui lòng liên hệ đến hotline: 0981851111  hoặc vienchatluong@issq.org.vn | tcvn@issq.org.vn chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý khách hàng!.

Ngày đăng: 27/10/2022

 

Tin liên quan