Công ty TNHH Công nghệ Kỹ thuật HB Hà Nội áp dụng TCVN 5699-1:2010

Tiêu chuẩn TCVN 5699-1:2010 (IEC 60335-1:2010) nêu các mức được chấp nhận về bảo vệ chống các nguy hiểm về điện, cơ, nhiệt, cháy và bức xạ của các thiết bị khi hoạt động trong điều kiện sử dụng bình thường có tính đến hướng dẫn của nhà chế tạo.

Tiêu chuẩn TCVN 5699-1:2010 (IEC 60335-1:2010) cũng để cập đến những trường hợp bất thường dự kiến có thể xảy ra trong thực tế và có tính đến cách mà các hiện tượng điện từ trường có thể ảnh hưởng đến hoạt động an toàn của thiết bị.

Công ty TNHH Công nghệ Kỹ thuật HB Hà Nội là công ty kinh doanh về thiết bị dạy nghề và đã hiểu rõ về tầm quan trọng trong qui định về an toàn đối với các thiết bị điện gia dụng và các mục đích sử dụng tương tự, có điện áp danh định không lớn hơn 250 V đối với thiết bị một pha và 480 V đối với các thiết bị khác được áp dụng trong tiêu chuẩn này.

Công ty TNHH Công nghệ Kỹ thuật HB Hà Nội mời Viện Chất lượng tổ chức đánh giá và cấp giấy chứng nhận TCVN 5699-1:2010 (IEC 60335-1:2010) sau khi đã áp dụng thành công và có sự cải tiến liên tục.

Viện Chất lượng ISSQ đã tổ chức đánh giá chứng nhận theo yêu cầu của Công ty TNHH Công nghệ Kỹ thuật HB Hà Nội theo Tiêu chuẩn TCVN 5699-1:2010 (IEC 60335-1:2010) với phạm vi: Thiết bị dạy nghề.

ẢNH HIỆN TRƯỜNG ĐÁNH GIÁ

Viện Chất lượng ISSQ luôn sẵn sàng đồng hành cùng Công ty trong thời kỳ hội nhập và phát triển.
Vui lòng liên hệ đến hotline: 0981851111  hoặc vienchatluong@issq.org.vn | tcvn@issq.org.vn chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý khách hàng!.

Ngày đăng: 26/10/2022

 

Tin liên quan