Viện Chất Lượng ISSQ chứng nhận các tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 và ISO 45001:2018 cho Công ty CP Hoàng Thịnh Đạt

Công ty CP Hoàng Thịnh Đạt, hoạt động trong các lĩnh vực như đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, nông nghiệp kỹ thuật cao, các dự án nhà máy nước và các hoạt động tư vấn khác. Chi nhánh Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt tại Nghệ An. Địa chỉ: KCN Hoàng Mai I, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, Việt Nam nhận thấy trong lĩnh vực quản lý, vận hành, duy tu, bảo dưỡng hạ tầng khu công nghiệp được chi nhánh quản lý cần đảm bảo các tiêu chuẩn quốc tế.

Sau quá trình nghiên cứu và áp dụng các tiêu chuẩn ISO 9001:2015 (Hệ thống Quản lý chất lượng); ISO 14001:2015 (Hệ thống quản lý môi trường EMS); ISO 45001:2018 (Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp) Chi nhánh Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt tại Nghệ An đã mời Viện Chất lượng ISSQ tổ chức đánh giá.

Viện Chất lượng ISSQ đã tổ chức đánh giá chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 và ISO 45001:2018 với phạm vi chứng nhận: Quản lý, vận hành, duy tu, bảo dưỡng hạ tầng khu công nghiệp cho Chi nhánh Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt tại Nghệ An.

ẢNH ĐÁNH GIÁ HIỆN TRƯỜNG

Viện Chất lượng ISSQ luôn sẵn sàng đồng hành cùng Công ty trong thời kỳ hội nhập và phát triển.
Vui lòng liên hệ đến hotline: 0981851111  hoặc vienchatluong@issq.org.vn | tcvn@issq.org.vn chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý khách hàng!.

Ngày đăng: 27/10/2022

Tin liên quan