Lợi ích áp dụng chứng nhận ISO 20000 -1:2018

Chứng nhận ISO 20000-1:2018 là tiêu chuẩn quy định những yêu cầu đối với tổ chức, doanh nghiệp nhằm thiết lập, triển khai, duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý dịch vụ (SMS). Các yêu cầu được chỉ định trong tài liệu này bao gồm lập kế hoạch, thiết kế, chuyển đổi, phân phối và cải thiện dịch vụ để đáp ứng các yêu cầu dịch vụ và mang lại giá trị.

Nó chỉ định các yêu cầu đối với nhà cung cấp dịch vụ để lập kế hoạch, thiết lập, triển khai, vận hành, giám sát, xem xét, duy trì và cải thiện SMS. Các yêu cầu bao gồm cải tiến thiết kế, chuyển đổi, phân phối và dịch vụ để đáp ứng các yêu cầu dịch vụ đã thỏa thuận.

Tiêu chuẩn này dựa trên và được hỗ trợ tốt bởi các tài liệu khác trong bộ tiêu chuẩn ISO/IEC 20000 và các tài liệu công cộng khác. ISO/IEC 20000-1 áp dụng cách tiếp cận tổng thể để quản lý dịch vụ CNTT và xác định một tập hợp các quy trình cần thiết để cung cấp dịch vụ một cách hiệu quả. Những phạm vi này từ  quy trình cốt lõi liên quan đến quản lý cấu hình và quản lý thay đổi, đến những quy trình bao gồm quản lý sự cố và sự cố.

Các tiêu chuẩn ISO 20000 -1:2018 đặt ra yêu cầu cho toàn bộ vòng đời dịch vụ, bao gồm lập kế hoạch, thiết kế, chuyển tiếp, cải tiến và phân phối dịch vụ cho tổ chức.

Đối tượng người dùng Chứng nhận 20000 -1:2018:

Đối tượng khách hàng mà ISO/IEC 20000-1:2018 hướng đến là các tổ chức hoạt động trong ngành công nghệ thông tin. Trong đó có các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, thiết kế, sản xuất, kinh doanh các sản phẩm phần mềm và thiết bị công nghệ; các dịch vụ đào tạo, chuyển giao công nghệ…

Tiêu chuẩn ISO 20000-1:2018 có thể được sử dụng bởi:

- Những tổ chức đang tìm kiếm dịch vụ của các nhà cung cấp dịch vụ, các yêu cầu đảm bảo được rằng dịch vụ của họ sẽ được đáp ứng;

- Tổ chức yêu cầu một cách nhất quán bởi nhà cung cấp dịch vụ của mình, trong đó gồm những người trong chuỗi cung ứng

- Nhà cung cấp dịch vụ dự định thể hiện khả năng thiết kế, chuyển đổi, cung cấp và cải tiến dịch vụ đáp ứng các yêu cầu dịch vụ;

- Một nhà cung cấp dịch vụ theo dõi, đo lường và xem xét các quy trình và dịch vụ quản lý dịch vụ của mình;

- Nhà cung cấp dịch vụ cải tiến thiết kế, cung cấp, phân phối và cải thiện dịch vụ thông qua việc triển khai và vận hành SMS hiệu quả;

- Người đánh giá hoặc là các chuyên gia đánh giá làm tiêu chí để đánh giá sự phù hợp của nhà cung cấp dịch vụ SMS theo  yêu cầu trong tiêu chuẩn ISO 20000-1:2018.

Một vài thay đổi đáng chú ý của chứng nhận ISO/IEC 20000 -1:2018 sẽ gồm:

Sẽ bao gồm việc mà hàng hóa những dịch vụ, quản lý nhiều nhà cung cấp do nhà tích hợp dịch vụ bên ngoài hoặc dịch vụ nội bộ và nhu cầu xác định được giá trị cho khách hàng.

Gồm những tính năng mới về việc lập kế hoạch dịch vụ

Những mệnh đề kết hợp trước đó để quản lý các sự cố, về yêu cầu dịch vụ, quản lý cấp độ dịch vụ, quản lý nhu cầu, năng lực dịch vụ.

Ngoài sự thay đổi về cấu trúc chung này, một vài bản sửa đổi được trình bày đối với định nghĩa của chứng nhận ISO 20000 -1:2018. Về những thay đổi đó là:

+ Thuật ngữ mới được thêm vào cho hệ thống quản lý ISO gồm: Chính sách mục tiêu và Chính sách.

+ Nhằm phù hợp hơn với phụ lục SL, thuật ngữ nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến đã thay thế cho tổ chức.

+ Định nghĩa về bảo mật thông tin của Wap đã được liên kết với Chứng nhận ISO 27000 . Nhằm phù hợp với sự thay đổi này, thuật ngữ sẵn có của trực tuyến, đã được thay thế bởi tính sẵn có của dịch vụ, vì vậy, mà để phân biệt với thuật ngữ sẵn có, hiện tại được sử dụng trong định nghĩa sửa đổi về bảo mật thông tin.

Hướng dẫn báo cáo chi tiết sẽ được chuyển vào những mệnh đề khác nhau.

Tham chiếu đến chu trình Act-Do-Check-Act (PDCA) đã bị xóa, vì PDCA không sử dụng cụ thể trong Phụ lục SL, nhằm phù hợp với nhiều phương pháp cải tiến áp dụng với những tiêu chuẩn hệ thống quản lý.

Lợi ích khi sở hữu chứng chỉ ISO/IEC 20000-1 là gì?

- Uy tín và lợi thế cạnh tranh: Chứng nhận ISO/IEC 20000-1:2018 là minh chứng cho việc nhà cung cấp được đánh giá và chứng minh là đáng tin cậy, chất lượng dịch vụ cao.

- Năng suất cao hơn: ISO/IEC 20000-1:2018 là tất cả về các phương pháp hay nhất về quản lý dịch vụ. Chứng nhận ISO 20000-1:2018 đảm bảo nhà cung cấp của bạn có thể cung cấp dịch vụ hiệu quả.

- Cải tiến liên tục: Với ISO/IEC 20000-1, nhà cung cấp dịch vụ của bạn sẽ phải lập kế hoạch cải tiến dịch vụ vì dịch vụ không chỉ cần được duy trì ở mức chất lượng mà còn cần được cải thiện. dừng, đồng thời phải đơn giản hóa quy trình, giảm thiểu rủi ro, chi phí... từ các sự cố ảnh hưởng đến dịch vụ kinh doanh và giảm/loại bỏ mọi chi phí khắc phục sự cố

Trên đây là những chia sẻ của Viện chất lượng ISSQ giải đáp thắc mắc về Lợi ích của Chứng nhận ISO 20000 -1:2018

Hy vọng qua bài viết sẽ cung cấp được các thông tin hữu ích cho bạn và doanh nghiệp của bạn.

Viện Chất lượng ISSQ luôn sẵn sàng đồng hành cùng Quý cơ quan, doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập và phát triển.
Vui lòng liên hệ đến hotline: 0981851111  hoặc vienchatluong@issq.org.vn | tcvn@issq.org.vn chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý khách hàng!.

Ngày đăng: 04/05/2023

Tin liên quan