Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thanh Hương chứng nhận ISO 9001 và QCVN16 bởi Viện Chất lượng ISSQ

Viện Nghiên cứu Phát triển Tiêu chuẩn Chất lượng (Viện Chất lượng ISSQ) đã đánh giá ISO 9001:2015 - Hệ thống Quản lý Chất lượng với lĩnh vực Sản xuất và kinh doanh gạch bê tông kết hợp với Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về Sản phẩm vật liệu xây dựng QCVN 16:2019/BXD với sản phẩm Gạch bê tông cho Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thanh Hương  tại Thôn Trường Mại, xã Tân Bình, thành phố Thái Bình.

Chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng là hoạt động bắt buộc nhằm chứng nhận sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng đó phù hợp với các quy chuẩn kỹ thuật (cụ thể theo QCVN 16:2019/BXD). Tổng quan hoạt động chứng nhận hợp quy đó bao gồm các bước đánh giá chứng nhận quy trình sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015 (nếu có sản xuất), đánh giá chứng nhận sản phẩm vật liệu xây dựng phù hợp với các chỉ tiêu kỹ thuật đã được quy định cụ thể, lấy mẫu thử nghiệm tại nơi sản xuất, cấp giấy chứng nhận và cuối cùng là công bố hợp quy vật liệu xây dựng tại Sở Xây Dựng.

Hình ảnh đánh giá tại hiện trường

Viện Chất lượng ISSQ luôn sẵn sàng đồng hành cùng Quý cơ quan, doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập và phát triển.
Vui lòng liên hệ đến hotline: 0981851111  hoặc vienchatluong@issq.org.vn | tcvn@issq.org.vn chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý khách hàng!.

Ngày đăng: 08/04/2023

Tin liên quan