Đánh giá chứng nhận ISO 9001, QCVN3, ISO 14001, ISO 45001 và tiêu chuẩn đối với Công ty Cổ phần Giáo dục HPE

Viện Nghiên cứu Phát triển Tiêu chuẩn Chất lượng (Viện Chất lượng ISSQ) tổ chức đánh giá chứng nhận Hệ thống Quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015 và Hệ thống Quản lý Môi trường theo ISO 14001:2015 và Hệ thống Quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp theo ISO 45001:2018 phạm vi: Sản xuất, kinh doanh thiết bị dạy học và đồ chơi trẻ em. TCVN 6238-1:2011; TCVN 6238-3:2011, QCVN 3:2019/BKHCN: Đồ chơi trẻ em; QCVN 12-3:2011/BYT Thiết bị đồ dùng bằng Inox ;TCVN 8575:2010 Gỗ ghép thanh bằng keo

- Phiên bản ISO 14001:2015 chính là phiên bản mới nhất và đang có hiệu lực hiện nay. Với ISO 14001:2015 doanh nghiệp có thể nắm rõ được bối cảnh của mình để tối ưu hiệu quả quản lý rủi ro. Cùng với đó là việc đề cao vai trò của người lãnh đạo trong hoạt động quản lý môi trường. Nhờ vậy, doanh nghiệp có thể cải thiện được hiệu suất hoạt động mà vẫn đảm bảo hiệu suất của môi trường. Từ đó, tạo được sự tin tưởng từ khách hàng, đối tác cùng với các bên liên quan. Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 được thiết kế dành cho mọi doanh nghiệp/ tổ chức có hoạt động sản xuất, kinh doanh có thể tác động tới môi trường. Đặc biệt là những đối tượng muốn thực hiện (hoặc cải tiến) công tác quản lý môi trường trong hệ thống của mình.

- ISO 45001 được xây dựng với mục đích:

   + Thiết lập và triển khai mục tiêu, chính sách về An toàn sức khỏe nghề nghiệp

   + Xây dựng các quy trình có hệ thống nhằm xem xét các bối cảnh cũng như phát hiện các rủi ro, cơ hội, các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác

   + Phát hiện các mối nguy hiểm và rủi ro có thể phát sinh trong các hoạt động của doanh nghiệp

   + Xây dựng các biện phaps để kiểm soát các mối nguy trong vấn đề an toàn lao động

   + Nâng cao nhận thức về các rủi ro OHS đối với tất cả các nhân viên trong doanh nghiệp

  + Đưa ra các biện pháp cải tiến thông qua các hành động phù hợp

Hình ảnh hiện trường

Viện Chất lượng ISSQ luôn sẵn sàng đồng hành cùng Quý cơ quan, doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập và phát triển.
Vui lòng liên hệ đến hotline: 0981851111  hoặc vienchatluong@issq.org.vn | tcvn@issq.org.vn chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý khách hàng!.

Ngày đăng: 22/05/2023

Tin liên quan