Chứng nhận ISO 9001 đối với TNHH Tư vấn và Đầu tư công nghệ DMT Việt Nam

Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào áp dụng Hệ thống Quản lý Chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan/tổ chức/ doanh nghiệp đã nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, khai thác có hiệu quả hạ tầng CNTT, phù hợp với nội dung các văn bản chỉ đạo của Trung ương, địa phương, các tổ chức/doanh nghiệp và quy định của pháp luật.

Triển khai ISO hoàn toàn trên môi trường mạng và đồng bộ việc giải quyết các thủ tục trên Hệ thống quản lý nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết các vướng mắc trong công việc cho các tổ chức cá nhân.

Thông qua việc ứng dụng CNTT để nhằm hoàn thiện, cải tiến các quy trình tại các cơ quan/ tổ chức/ doanh nghiệp đáp ứng được yêu cầu của HTQLCL nhưng vẫn đơn giản hóa trong giải quyết công việc và công tác quản lý điều hành của đơn vị.

Hiểu được nhu cầu của thị trường Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư công nghệ DMT Việt Nam, địa chỉ: DV01-LK14 Khu dịch vụ B, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam đã áp dụng ISO 9001:2015 với phạm vi chứng nhận: Cung cấp các dịch vụ: Tư vấn sản xuất và phát triển phần mềm; kiểm thử phần mềm; tư vấn lập dự án, thiết kế, giám sát thi công trong lĩnh vực công nghệ thông tin; cung cấp thiết bị công nghệ thông tin được cấp bởi Viện Nghiên cứu Phát triển Tiêu chuẩn Chất lượng.

ẢNH ĐÁNH GIÁ HIỆN TRƯỜNG TẠI CÔNG TY

Viện Chất lượng ISSQ luôn sẵn sàng đồng hành cùng Công ty trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Hãy liên hệ với chúng tôi theo hotline: 0981851111 | 02422661111  hoặc vienchatluong@issq.org.vn | tcvn@issq.org.vn

Ngày đăng: 17/06/2022

Tin liên quan