Đánh giá chứng nhận TCVN 6476:1999: Gạch bê tông tự chèn và TCVN 10797:2015: Bó vỉa bê tông đúc sẵn của Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Phú Hồng

Vừa qua, Đoàn chuyên gia đánh giá của Viện Nghiên cứu Phát triển Tiêu chuẩn Chất lượng đã có buổi đánh giá chứng nhận TCVN 6476:1999: Gạch bê tông tự chèn  và TCVN 10797:2015: Bó vỉa bê tông đúc sẵn của Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Phú Hồng.

Có địa chỉ tại: Khu 34, quốc lộ 17, xã Song Mai, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Một số hình ảnh đoàn đánh giá.

Quý đối tác, khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ: Hotline: 024.22.66.1111 | Email: vienchatluong@issq.org.vn

Tin liên quan