Cần chứng nhận Tiêu chuẩn quốc gia cho sản phẩm liên quan đến bê tông cốt thép

Viện Chất lượng ISSQ chứng nhận Tiêu chuẩn TCVN 9113:2012, TCVN 9116:2021 đối với phạm vi Ống bê tông cốt thép thoát nước, Cống hộp bê tông cốt thép cho Công ty Cổ phần Tàzon  
Theo đó, đoàn chuyên gia của Viện Chất lượng ISSQ đã tổ chức đánh giá Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9113:2012 về Ống bê tông cốt thép thoát nước và Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9116:2012 về Cống hộp bê tông cốt thép tại Công ty Tàzon. 
TCVN 9113:2012, TCVN 9116:2021 là hai Tiêu chuẩn quốc gia được quy định trong ngành vật liệu xây dựng. Các tiêu chuẩn này do Hội Công nghiệp Bê tông Việt Nam biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị và đã được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. 
Việc các doanh nghiệp chứng nhận Tiêu chuẩn TCVN 9113:2012, TCVN 9116:2021 sẽ giúp đáp ứng các quy định về đặc tính kỹ thuật cũng như yêu cầu quản lý sản phẩm về bê tông cốt thép, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả của hoạt động sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp. 

Đánh giá chứng nhận tại Công ty Tàzon (Địa chỉ: Km 1689, Quốc lộ 1A, xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận)

 

Viện Chất Lượng ISSQ luôn sãn sàng đồng hành cùng Quý công ty trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Chúng tôi sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của doanh nghiệp. Hãy liên hệ với chúng tôi theo hotline: 02422661111 | 0919493338 hoặc vienchatluong@issq.org.vn | tcvn@issq.org.vn

Ngày đăng: 24/06/2021

 

 

Tin liên quan