Công ty SKYGLASS chứng nhận QCVN 16

Vừa qua, Viện Nghiên cứu Phát triển Tiêu chuẩn Chất lượng (Viện Chất lượng ISSQ) đã tổ chức đánh giá chứng nhận QCVN 16:2019/BXD cho Công ty Cổ phần SKYGLASS tại huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.

Công ty Cổ phần SKYGLASS là đơn vị chuyên sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng, trong đó có sản phẩm Kính xây dựng. Theo quy định, Kính xây dựng là sản phẩm thuộc nhóm 2 – nhóm sản phẩm có nguy cơ gây mất an toàn bắt buộc phải được chứng nhận hợp quy theo QCVN 16:2019/BXD quy định tại Thông tư 19/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

Để đáp ứng các yêu cầu theo luật định, đồng thời nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ của mình, Công ty Cổ phần SKYGLASS đã đăng ký chứng nhận QCVN 16:2019/BXD tại Viện Chất lượng ISSQ theo phạm vi hoạt động của Công ty.

Đoàn chuyên gia đánh giá của Viện Chất lượng ISSQ đã tiến hành đánh giá Quy chuẩn quốc gia theo QCVN 16:2019/BXD đối với sản phẩm: “Kính xây dựng” cho Công ty Cổ phần SKYGLASS.

 Hình ảnh đánh giá tại Công ty Cổ phần SKYGLASS

Địa chỉ: Lô CN5 và lô CN6 cụm công nghiệp Nguyên Giáp, xã Nguyên Giáp, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

Viện Chất lượng ISSQ luôn sẵn sàng đồng hành cùng Công ty trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Hãy liên hệ với chúng tôi theo hotline:   0981851111 | 02422661111  hoặc vienchatluong@issq.org.vn | tcvn@issq.org.vn

Ngày đăng: 31/12/2021

Tin liên quan