Lý do cần áp dụng chứng nhận ISO 21001:2018 hệ thống quản lý các tổ chức giáo dục

Tại sao chứng nhận ISO 21001:2018 lại trở nên quan trọng?
Các cơ sở giáo dục có một nhu cầu quan trọng và liên tục là đánh giá mức độ đáp ứng nhu cầu của người học và các khách hàng khác để cải thiện khả năng của họ nhằm tiếp tục đáp ứng nhu cầu đó.
ISO 21001 sẽ tập trung vào các tương tác cụ thể giữa cơ sở giáo dục, người học và các khách hàng khác. Các quy trình giáo dục ngày nay đang ngày càng tập trung vào đồng sáng tạo trong đó mối quan hệ khách hàng-nhà cung cấp truyền thống được chuyển đổi thành quan hệ đối tác hợp tác. Tiêu chuẩn này sẽ cung cấp hướng dẫn về cách cung cấp chất lượng trong môi trường mới đầy thách thức này.
Giáo dục khác với nhiều lĩnh vực khác ở chỗ một quá trình giáo dục thành công sẽ tối đa hóa cơ hội thành công của người học, nhưng nó không thể đảm bảo kết quả đó. Nỗ lực và khả năng của người học là những biến số quan trọng cho một quá trình giáo dục thành công.
Học tập liên quan đến việc tiếp thu kiến thức, phương pháp và kỹ năng. Tổ chức giáo dục khuyến khích việc tiếp thu kiến thức, phương pháp và kỹ năng này và cung cấp khuôn khổ học tập, đầu vào, quy trình và nguồn lực. Nhưng sự nỗ lực và năng lực của người học mới quyết định sự thành công của quá trình giáo dục.

Thủ tục để cấp giấy chứng nhận ISO 21001:2018
Bước 1: Tiến hành đăng ký chứng nhận
Bước 2: Xem xét và lập kế hoạch để đánh giá
Bước 3: Triển khai đánh giá tài liệu
Bước 4: Đánh giá tại hiện trường
Bước 5: Thẩm định hồ sơ
Bước 6: Cấp giấy chứng nhận
Bước 7: Đánh giá và giám sát định kỳ
Bước 8: Đánh giá lại chứng nhận
Thời gian của giấy chứng nhận ISO 21001:2018
Giấy chứng nhận ISO 21001:2018 có thời hạn trong 3 năm, hết hạn 3 năm tổ chức chứng nhận sẽ tiến hành đánh giá chứng nhận lại.


Những đối tượng nên xin giấy chứng nhận ISO 21001:2018
Những đối tượng cần được chứng minh về khả năng hỗ trợ việc tiếp thu và phát triển năng lực thông qua quá trình dạy học hoặc nghiên cứu.
Để nâng cao sự hài lòng cho người học, bao gồm quy trình cải tiến hệ thống và đảm bảo đáp ứng yêu cầu người học và một số người thụ hưởng khác.
Lưu ý: Tất cả những yêu cầu của chứng nhận ISO 21001:2018 là tổng quan và nhằm để áp dụng cho bất cứ tổ chức nào sử dụng chương trình giảng dạy để hỗ trợ và phát triển năng lực thông qua học tập, giảng dạy.


Lợi ích của việc áp dụng chứng nhận ISO 21001:2018
Lợi ích của việc áp dụng ISO 21001:2018 cho tổ chức đó là:
Nâng cao trách nhiệm xã hội của tổ chức.
Mở rộng các dịch vụ giáo dục có chất lượng tới mọi đối tượng, đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau.
Cải thiện động lực và sự tham gia của người học.
Đáp ứng nhu cầu học của mọi đối tượng dưới mọi hình thức.
Đẩy mạnh đổi mới, chủ động, sáng tạo.
Lợi ích khi có Chứng chỉ ISO 21001:2018
Tăng uy tín và danh tiếng của tổ chức.
Thể hiện cam kết của tổ chức đối với các hoạt động quản lý giáo dục hiệu quả.
Tăng lợi thế cạnh tranh của tổ chức với các đơn vị khác.
Đáp ứng yêu cầu của Ngành và Nhà nước về quản lý chất lượng giáo dục.


Phạm vi áp dụng của ISO 21001:2018
- Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với hệ thông quản lý của tổ chức giáo dục ( EOMS) khi tổ chức này: 
+ Cần chứng tỏ khả năng của mình trong việc hỗ trợ đạt được và phát triển năng lực thông qua giảng dạy, học tập hoặc nghiên cứu;
+ Hướng tới nâng cao sự thảo mãn của người học, các bên hưởng lợi khác và nhân vien thông qua việc áp dụng có hiệu lực EMOS, bao gồm cả các qua trình cỉa tiến hệ thống và đảm bảo  sự phù hợp với các yêu cầu của người học và các bên hưởng lợi khác.
- Toàn bộ các yêu cầu của tiêu chuẩn mang tính khái quát và nhằm ắp dụng cho tổ chức bất kỳ sử dụng chương trình giảng dạy để hỗ trợ phát triển năng lực thông qua giảng dạy, học tập hoặc nghiên cứu, không phân biệt loại hình, quy mô hay phương pháp cung cấp.
- Tiêu chuẩn này có thể áp dụng cho các tổ chức giáo dục nằm trong các tổ chức lớn hơn có hoạt động chính không phải là giáo dục, chẳng hạn như các cơ quan đào tạo chuyên môn.
- Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các tổ chức chỉ sản xuất hoặc chế tạo sản phẩm giáo dục.
Trên đây là những thông tin hữu ích về Lợi ích của chứng nhận ISO 21001:2018.

Viện Chất lượng ISSQ luôn sẵn sàng đồng hành cùng Công ty trong thời kỳ hội nhập và phát triển.
Vui lòng liên hệ đến hotline: 0981851111  hoặc vienchatluong@issq.org.vn | tcvn@issq.org.vn chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý khách hàng!.

Ngày đăng: 05/12/2022

Tin liên quan