Công ty Lam Sơn chứng nhận ISO 9001, ISO 14001, QCVN 16

Vừa qua, Viện Nghiên cứu Phát triển Tiêu chuẩn Chất lượng (Viện Chất lượng ISSQ) đã tổ chức đánh giá chứng nhận ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; QCVN 16:2019/BXD cho Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Lam Sơn.

Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Lam Sơn, có địa chỉ tại thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa là đơn vị chuyên sản xuất và kinh doanh các loại vật liệu xây dựng trong đó có sản phẩm Gạch đất sét nung. Gạch đất sét nung (gạch nung hay gạch đỏ) là sản phẩm bắt buộc phải chứng nhận hợp quy theo QCVN 16:2019/BXD quy định tại Thông tư 19/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

Do đó để đáp ứng các yêu cầu theo luật định, đồng thời nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, uy tín của mình, Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Lam Sơn đăng ký chứng nhận các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn theo phạm vi hoạt động của Công ty.

 Đáp ứng nhu cầu của Công ty, đoàn chuyên gia đánh giá của Viện Chất lượng ISSQ đã tiến hành đánh giá Quy chuẩn quốc gia theo QCVN 16:2019/BXD đối với sản phẩm: “Gạch đất sét nung” và Hệ thống Quản lý Chất lượng (ISO 9001:2015), Hệ thống Quản lý Môi trường (ISO 14001:2015) đối với phạm vi: “Sản xuất và kinh doanh gạch đất sét nung bằng công nghệ Tuynel” cho Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Lam Sơn.

Hình ảnh đánh giá tại Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Lam Sơn

Địa Chỉ: Khu phố 9, phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Viện Chất lượng ISSQ luôn sẵn sàng đồng hành cùng Công ty trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Hãy liên hệ với chúng tôi theo hotline:   0981851111 | 02422661111  hoặc vienchatluong@issq.org.vn | tcvn@issq.org.vn

Ngày đăng: 19/11/2021