Ngành công nghiệp nhựa và vấn đề bảo vệ môi trường

Viện Chất lượng ISSQ tổ chức đánh giá Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015 cho Công ty TNHH Nhựa Nhị Bình - Chi nhánh Bình Dương.

Trong ngành công nghiệp nói chung và công nghiệp nhựa nói riêng, đây là lĩnh vực có nhiều tác nhân gây nguy cơ gây mất an toàn đối với con người và môi trường. Vì vậy, mỗi doanh nghiệp khi hoạt động trong ngành này cần chấp hành đầy đủ các yêu cầu thiết yếu, đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh về nhựa cần thiết lập hệ thống quản lý môi trường nhằm đảm bảo quy trình sản xuất an toàn, không gây nguy hại đến môi trường xung quanh. 
Với lĩnh vực kinh doanh đặc thù và nhu cầu áp dụng các tiêu chuẩn phù hợp hoạt động sản xuất tại Công ty Nhựa Nhị Bình, đoàn chuyên gia đã đến đánh giá Hệ thống Quản lý Môi trường theo Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 đối với phạm vi: “Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm từ hạt nhựa”.
Cùng với đó, Công ty Nhựa Nhị Bình cũng tiến hành chứng nhận đồng thời Hệ thống Quản lý chất lượng ISO 9001:2015, giúp cho hệ thống quản lý của Công ty được hoàn thiện và vận hành tốt hơn. 

(Đoàn chuyên gia Viện ISSQ và Công ty Nhựa Nhị Bình (Số 5 Vsip II-A Đường số 25, phường Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương)

Viện Chất Lượng ISSQ luôn sãn sàng đồng hành cùng Quý công ty trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Hãy liên hệ với chúng tôi theo hotline: 02422661111 | 0981851111 hoặc vienchatluong@issq.org.vn | tcvn@issq.org.vn

Ngày đăng: 25/06/2021