Công ty Giang Nam HC chứng nhận ISO 14001

Vừa qua, Viện Nghiên cứu Phát triển Tiêu chuẩn Chất lượng (Viện Chất lượng ISSQ) đã tổ chức đánh giá chứng nhận Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 cho Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Giang Nam HC tại huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Hiện nay, việc thực hiện chính sách bảo vệ môi trường hay trách nhiệm với xã hội của nhiều doanh nghiệp ở nước ta còn nhiều tồn tại và khó khăn, bất cập do nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó có nguyên nhân do bản thân các doanh nghiệp chưa nhận thức được một cách đúng đắn và đầy đủ về mối quan hệ giữa hoạt động kinh doanh sản xuất của mình với vấn đề bảo vệ môi trường. 

Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Giang Nam HC là đơn vị chuyên sản xuất và gia công các loại vật dụng như inox, sắt, thép…một trong những ngành sản xuất có nguy cơ gây hại đến môi trường. Với tinh thần thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với con người và môi trường, đồng thời nâng cao ouy tín và niềm tin với khách hàng, Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Giang Nam HC đã đăng ký chứng nhận Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 – Hệ thống Quản lý Môi trường tại Viện Chất lượng ISSQ.

Đoàn chuyên gia của Viện Chất lượng ISSQ đã tổ chức đánh giá chứng Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 – Hệ thống Quản lý Môi trường cho Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Giang Nam HC đối với phạm vi: “Sản xuất và gia công cơ khí”.

Hình ảnh đánh giá tại Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Giang Nam HC 

Thôn Đoài, xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

Viện Chất lượng ISSQ luôn sẵn sàng đồng hành cùng Công ty trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Hãy liên hệ với chúng tôi theo hotline:   0981851111 | 02422661111  hoặc vienchatluong@issq.org.vn | tcvn@issq.org.vn

Ngày đăng: 14/1/2022

Tin liên quan