Công ty LIFECARE chứng nhận ISO 13485

Tiêu chuẩn ISO 13485:2016 là Tiêu chuẩn bắt buộc đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong ngành thiết bị y tế.

Vừa qua, Viện Nghiên cứu Phát triển Tiêu chuẩn Chất lượng (Viện Chất lượng ISSQ) đã tổ chức đánh giá chứng nhận ISO 13485:2016, ISO 9001:2015 và SA 8000:2014 cho Công ty Cổ phần Sản xuất Găng tay LIFECARE tại Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Nhằm đáp ứng các yêu cầu của với các yêu cầu về luật định đối với ngành thiết bị y tế, đồng thời nhằm cải thiện quyền lợi của người lao động có điều kiện làm việc và một hệ thống quản lý hiệu quả, Công ty Cổ phần Sản xuất Găng tay LIFECARE đã đăng ký chứng nhận Tiêu chuẩn ISO 13485:2016, ISO 9001:2015 và SA 8000:2014 tại Viện Chất lượng ISSQ.

Đoàn chuyên gia đánh giá của Viện Chất lượng ISSQ đã tiến hành đánh giá Hệ thống Quản lý Trang thiết bị Y tế theo Tiêu chuẩn ISO ISO 13485:2016 đối với phạm vi: “Sản xuất, gia công, đóng gói, cung cấp, phân phối găng tay y tế”; Hệ Thống Quản lý Chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và Hệ thống Quản lý Trách nhiệm Xã hội theo Tiêu chuẩn SA 8000:2014 đối với phạm vi: “Sản xuất, gia công, đóng gói, cung cấp, phân phối găng tay cao su tổng hợp và găng tay cao su tự nhiên” cho Công ty Cổ phần Sản xuất Găng tay LIFECARE.

Ảnh đánh giá hiện trường Công ty Cổ phần Sản xuất Găng tay LIFECARE

Trụ sở: Khu Công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3, phường Phước Hoà, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Viện Chất lượng ISSQ luôn sẵn sàng đồng hành cùng Công ty trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Hãy liên hệ với chúng tôi theo hotline:   0981851111 | 02422661111  hoặc vienchatluong@issq.org.vn | tcvn@issq.org.vn

Ngày đăng: 31/12/2021

Tin liên quan