Công ty Thịnh Đạt chứng nhận ISO 9001 và QCVN 16

Vừa qua, Viện Nghiên cứu Phát triển Tiêu chuẩn Chất lượng (Viện Chất lượng ISSQ) đã tổ chức đánh giá chứng nhận ISO 9001:2015 và QCVN 16:2019/BXD cho Công ty Cổ phần Xây Dựng và Thương mại Thịnh Đạt.

Công ty Cổ phần Xây Dựng và Thương mại Thịnh Đạt, có địa chỉ tại huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương là đơn vị chuyên sản xuất và kinh doanh sản phẩm Gạch bê tông. Gạch bê tông là sản phẩm nằm trong danh sách các sản phẩm bắt buộc phải chứng nhận hợp quy theo QCVN 16:2019/BXD quy định tại Thông tư 19/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

Do đó để đáp ứng các yêu cầu theo luật định, đồng thời nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, uy tín của mình, Công ty Cổ phần Xây Dựng và Thương mại Thịnh Đạt đã đăng ký chứng nhận Quy chuẩn theo phạm vi hoạt động của Công ty. Ngoài ra để nâng cao hiệu quả quản lý và kiểm soát tốt hơn các quy trình sản xuất kinh doanh, Công ty Cổ phần Xây Dựng và Thương mại Thịnh Đạt đã đăng ký chứng nhận Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 – Hệ thống Quản lý Chất lượng tại Viện Chất lượng ISSQ.

Đáp ứng nhu cầu của Công ty, đoàn chuyên gia đánh giá của Viện Chất lượng ISSQ đã tiến hành đánh giá Quy chuẩn quốc gia theo QCVN 16:2019/BXD đối với sản phẩm: “Gạch bê tông” và Hệ thống Quản lý Chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đối với phạm vi: “Sản xuất và kinh doanh gạch bê tông” cho Công ty Cổ phần Xây Dựng và Thương mại Thịnh Đạt.

Hình ảnh đánh giá tại Công ty Cổ phần Xây Dựng và Thương mại Thịnh Đạt

Viện Chất lượng ISSQ luôn sẵn sàng đồng hành cùng Công ty trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Hãy liên hệ với chúng tôi theo hotline:   0981851111 | 02422661111  hoặc vienchatluong@issq.org.vn | tcvn@issq.org.vn

Tin liên quan