Chứng nhận ISO 13485 cho Công ty MEDINOVA

Vừa qua, Viện Nghiên cứu Phát triển Tiêu chuẩn Chất lượng (Viện Chất lượng ISSQ) đã tổ chức đánh giá Tiêu chuẩn ISO 13485 cho Công ty TNHH MEDINOVA tại TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Với tầm nhìn tạo ra những sản phẩm có chất lượng cao nhất và dịch vụ tốt nhất, đồng thời nâng cao hơn nữa chất lượng sản phẩm và dịch vụ của mình, Công ty TNHH MEDINOVA đã đăng ký chứng nhận ISO 13485:2016 tại Viện Chất lượng ISSQ.

Để đáp ứng nhu cầu chứng nhận của Công ty, Viện Chất lượng ISSQ đã tiến hành đánh giá chứng nhận Hệ thống Quản lý Chất lượng – Trang thiết bị Y tế theo tiêu chuẩn ISO 13485:2016 cho Công ty TNHH MEDINOVA đối với phạm vi: “Sản xuất và kinh doanh băng dán y tế”.

Hình ảnh đánh giá Công ty TNHH MEDINOVA

   Địa chỉ: Thôn Thống Nhất, xã Đông Thọ, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Viện Chất lượng ISSQ luôn sẵn sàng đồng hành cùng Công ty trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Hãy liên hệ với chúng tôi theo hotline:   0981851111 | 02422661111  hoặc vienchatluong@issq.org.vn | tcvn@issq.org.vn

Ngày đăng: 9/12/2021

 

 

Tin liên quan