Công ty Quý Phát chứng nhận QCVN 4, TCVN 11978 và TCCS

Viện Nghiên cứu Phát triển Tiêu chuẩn Chất lượng (Viện Chất lượng ISSQ) đã tổ chức đánh giá chứng nhận TCCS 01:2019/QP; TCVN 11978:2017; QCVN 4:2009/BKHCN và sửa đổi 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN cho Công ty Cổ phần Quý Phát tại thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Công ty Cổ phần Quý Phát là đơn vị chuyên sản xuất và kinh doanh trong lĩnh vực điện gia dụng.  Để giúp Công ty tạo dựng được chỗ đứng trên thị trường, đồng thời tạo được lợi thế cạnh tranh của mình đối với những doanh nghiệp chưa có giấy chứng nhận hợp quy điện, điện tử, Công ty Cổ phần Quý Phát đã đăng ký chứng nhận TCCS 01:2019/QP; TCVN 11978:2017; QCVN 4:2009/BKHCN và sửa đổi 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN tại Viện Chất lượng ISSQ.

Có các sản phẩm nằm trong danh mục Thiết bị điện - điện tử bắt buộc phải chứng nhận hợp quy bao gồm:Bếp gas; Máy lọc nước RO; Máy lọc nước có chức năng nóng lạnh”, đoàn chuyên gia của Viện Chất lượng ISSQ đã tổ chức đánh giá chứng nhận Quy chuuẩn kỹ thuật quốc gia về Thiết bị điện – điện tử (QCVN 4:2009/BKHCN và sửa đổi 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN);Tiêu chuẩn kỹ thuật Việt Nam về Máy lọc nước dùng trong gia đình (TCVN 11978:2017) và Tiêu chuẩn cơ sở (TCCS 01:2019/QP cho Công ty Cổ phần Quý Phát.

Việc chứng nhận các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn phù hợp với phạm vi hoạt động của Công ty Cổ phần Quý Phát giúp Công ty gây dựng được niềm tin đối với khách hàng, dễ dàng tiếp cận với khách hàng trong tương lai cũng như khi tung ra sản phẩm mới trên thị trường.

Hình ảnh đánh giá tại Công ty Cổ phần Quý Phát

Viện Chất lượng ISSQ luôn sẵn sàng đồng hành cùng Công ty trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Hãy liên hệ với chúng tôi theo hotline:   0981851111 | 02422661111  hoặc vienchatluong@issq.org.vn | tcvn@issq.org.vn

Ngày đăng: 2/12/2021

Tin liên quan