Chứng nhận ISO 9001 cho Công ty ICHI Việt Nam

Viện Nghiên Cứu Phát triển Tiêu chuẩn Chất lượng (Viện Chất lượng ISSQ) tổ chức đánh giá chứng nhận ISO 9001:2015 cho Công ty TNHH DV Công nghiệp Hỗ trợ ICHI Việt Nam.

ISO 9001:2015 Là tiêu chuẩn quốc tế về Hệ thống Quản lý Chất lượng do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) ban hành. Tiêu chuẩn này ra đời nhằm đưa ra các yêu cầu cho một Hệ thống Quản lý Chất lượng, đồng thời ISO 9001 cung cấp một Hệ thống Quản lý Chất lượng thực tế và khả thi để cải tiến, giám sát tất cả các lĩnh vực kinh doanh của mọi tổ chức, doanh nghiệp.

Nhằm nâng cao hơn nữa thương hiệu và uy tín của doanh nghiệp trên thị trường, Công ty TNHH DV Công nghiệp Hỗ trợ ICHI Việt Nam tại quận Hoàng Mai, Hà Nội đã đăng ký chứng nhận Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 với Viện Chất lượng ISSQ.

Đáp ứng nhu cầu của Công ty, đoàn chuyên gia đánh giá của Viện Chất lượng ISSQ đã tiến hành đánh giá chứng nhận Hệ thống Quản lý Chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 cho Công ty TNHH DV Công nghiệp Hỗ trợ ICHI Việt Nam đối với phạm vi: “Sản xuất, kinh doanh, sửa chữa và bảo trì linh kiện điện tử; gia công cơ khí, chế tạo máy”.

Hình ảnh đánh giá tại Công ty TNHH DV Công nghiệp Hỗ trợ ICHI Việt Nam

Địa chỉ: Lô 05/9B, KCN Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Viện Chất lượng ISSQ luôn sẵn sàng đồng hành cùng Công ty trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Hãy liên hệ với chúng tôi theo hotline:   0981851111 | 02422661111  hoặc vienchatluong@issq.org.vn | tcvn@issq.org.vn

Ngày đăng: 04/11/2021