Công ty Huy Minh chứng nhận ISO 9001 và QCVN 16

Viện Chất lượng ISSQ tổ chức đánh giá ISO 9001:2015 và QCVN 16:2019/BXD cho Công ty TNHH TM & VT Huy Minh Chi nhánh Hòa Bình

Gạch bê tông là sản phẩm nằm trong danh mục các sản phẩm bắt buộc phải Chứng nhận Hợp quy đối với các doanh nghiệp sản xuất loại sản phẩm này. Sau khi chứng nhận hợp quy theo QCVN 16:2019/BXD, Doanh nghiệp phải công bố hợp quy gạch bê tông tại Sở Xây dựng.

Công ty Huy Minh là đơn vị chuyên sản xuất và kinh doanh sản phẩm Gạch bê tông, ngoài việc Chứng nhận Hợp quy theo QCVN 16, Công ty còn đăng ký chứng nhận Hệ thống Quản lý Chất lượng theo ISO 9001:2015.

Đáp ứng nhu cầu của Quý Công ty, Viện Chất lượng ISSQ đã tiến hành đánh gia chứng nhận Hệ thống Quản lý Chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đối với phạm vi: “Sản xuất và kinh doanh gạch bê tông” và Chứng nhận Hợp quy sản phẩm: “Gạch bê tông” theo QCVN 16:2019/BXD cho Công ty TNHH TM & VT Huy Minh Chi nhánh Hòa Bình.

Việc áp dụng Tiêu chuẩn, Quy chuẩn phù hợp với phạm vi chứng nhận giúp Công ty Huy Minh tạo ấn tượng tốt hơn với khách hàng, đồng thời nâng cao lợi thế kinh doanh, giảm chi phí hoạt động cho Công ty.

Ảnh đánh giá hiện trường Công ty TNHH TM & VT Huy Minh Chi nhánh Hòa Bình.

Địa chỉ: Xóm Máy 1, xã Hòa Bình, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

Viện Chất Lượng ISSQ luôn sẵn sàng đồng hành cùng Quý Công ty trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Hãy liên hệ với chúng tôi theo hotline: 02422661111 | 0981851111 hoặc vienchatluong@issq.org.vn | tcvn@issq.org.vn

Ngày đăng: 26/10/2021