Viện Chất lượng ISSQ Chứng nhận ISO 9001 cho Công ty TNHH Hưng Thịnh

"Đoàn chuyên gia của Viện Chất lượng ISSQ đã tiến hành đánh giá Hệ thống Quản lý Chất lượng cho cho Công ty TNHH Hưng Thịnh

Việc áp dụng ISO 9001:2015 đã giúp doanh nghiệp nâng cao uy tín và hình ảnh trên thị trường, giúp quá trình hội nhập tốt hơn và cải tiến liên tục Hệ thống Quản lý Chất lượng của Công ty. Đồng thời, việc áp dụng Hệ thống Quản lý Chất lượng sẽ giúp Công ty quản lý rủi ro một cách hiệu quả nhất.

Vừa qua, Đoàn chuyên gia đánh giá của Viện Chất lượng ISSQ vừa tiến hành đánh giá đối với Công ty TNHH Hưng Thịnh có địa chỉ tại: Lô 74+76, cụm công nghiệp An Xá, xã Lộc An, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, Việt Nam, tiêu chuẩn áp dụng: ISO 9001:2015.

Phạm vi đánh giá: “Sản xuất và kinh doanh giấy, vở viết học sinh, in báo, in lịch và tờ quảng cáo”.

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi đánh giá:

Địa chỉ: Lô 74+76, cụm công nghiệp An Xá, xã Lộc An, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, Việt Nam

Viện Chất Lượng ISSQ luôn sẵn sàng đồng hành cùng Quý công ty trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Hãy liên hệ với chúng tôi theo hotline: 02422661111 | 0981851111 hoặc vienchatluong@issq.org.vn | tcvn@issq.org.vn

Ngày đăng: 14/09/2021

Tin liên quan