Chứng nhận ISO 13485 đối với Công ty Cổ phần Dược phẩm thiết bị y tế Certury Germany Group

"Vừa qua, đoàn chuyên gia của Viện Chất lượng ISSQ đã tiến hành đánh giá Hệ thống Quản lý Trang thiết bị Y tế (ISO 13485:2016) cho Công ty Cổ phần Dược phẩm thiết bị y tế Certury Germany Group"​

An toàn và chất lượng là một trong những yêu cầu quan trọng trong ngành công nghiệp thiết bị y tế. Yêu cầu quy định ngày càng nghiêm ngặt trong suốt từng bước của chu kỳ sống của sản phẩm, bao gồm cả dịch vụ và giao hàng.

ISO 13485 phiên bản mới nhất 2016, Thiết bị y tế – Hệ thống quản lý chất lượng là một tiêu chuẩn quốc tế đặt ra các yêu cầu cho một hệ thống quản lý chất lượng cụ thể cho các ngành công nghiệp thiết bị y tế.

Là Công ty có chức năng Sản xuất và kinh doanh khẩu trang y tế với mục đích bảo vệ sức khỏe, phục vụ cho công tác phòng chống đại dịch Covid 19, chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho nhân dân.

Với phạm vi: “Sản xuất và kinh doanh khẩu trang y tế” Công ty Cổ phần Dược phẩm thiết bị y tế Certury Germany Group cần chứng nhận Hệ thống Quản lý Trang thiết bị Y tế phù hợp Tiêu chuẩn ISO 13485:2016 để đảm bảo cho quy trình sản xuất các vật tư y tế được đảm bảo chất lượng và an toàn.

Theo đó, Viện Chất lượng đã tổ chức đánh giá chứng nhận Hệ Thống Quản lý Trang thiết bị Y tế theo Tiêu chuẩn ISO 13485:2016 cho Công ty.

Hình ảnh đánh giá tại Công ty Cổ phần Dược phẩm thiết bị y tế Certury Germany Group

Địa chỉ: Phố Cậy, xã Long Xuyên, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, Việt Nam.

Nhà máy: Phố Cậy, xã Long Xuyên, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, Việt Nam.

Viện Chất Lượng ISSQ luôn sẵn sàng đồng hành cùng Quý công ty trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Hãy liên hệ với chúng tôi theo hotline: 02422661111 | 0981851111 hoặc vienchatluong@issq.org.vn | tcvn@issq.org.vn

Ngày đăng: 05/09/2021

Tin liên quan