Chứng nhận ISO 45001 đối với Công ty Cổ phần COASIA CM VINA

Viện Chất lượng ISSQ tổ chức đánh giá theo yêu cầu Tiêu chuẩn ISO 45001:2018 cho Công ty Cổ phần COASIA CM VINA.

Hệ thống Quản lý An toàn và Sức khoẻ Nghề nghiệp (ISO 45001:2018) là tiêu chuẩn quốc tế đang được rất nhiều tổ chức, doanh nghiệp quan tâm.

Là đơn vị chuyên Sản xuất và cung cấp module camera, Công ty Cổ phần COASIA CM VINA cần thiết lập một Hệ thống Quản lý An toàn và Sức khoẻ Nghề nghiệp theo Tiêu chuẩn ISO 45001:2018 để đáp ứng các yêu cầu đối với vấn đề an toàn và sức khỏe của người lao động.  

Viện Chất lượng ISSQ đã tiếp nhận thông tin từ phía quý Công ty, đồng thời tiến hành chứng nhận Tiêu chuẩn ISO 45001:2018 đối với phạm vi “Sản xuất và cung cấp module camera”

Hình ảnh đánh giá tại Công ty Cổ phần COASIA CM VINA

Địa chỉ: Khu công nghiệp Lương Sơn, Km 36, QL 6, xã Hoà Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình, Việt Nam

Viện Chất Lượng ISSQ luôn sẵn sàng đồng hành cùng Quý công ty trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Hãy liên hệ với chúng tôi theo hotline: 02422661111 | 0981851111 hoặc vienchatluong@issq.org.vn | tcvn@issq.org.vn

Ngày đăng: 26/08/2021