Công ty Cổ phần kỹ thuật Công nghiệp Đại Dương chứng nhận Tiêu chuẩn ISO 9001

Viện Chất lượng ISSQ tổ chức đánh giá chứng nhận Hệ thống quản lý Chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 cho Công ty Cổ phần kỹ thuật Công nghiệp Đại Dương.

Vừa qua, đoàn chuyên gia Viện Chất lượng ISSQ đã tiến hành đánh giá Hệ thống Quản lý Chất lượng (ISO 9001:2015) cho Công ty Cổ phần kỹ thuật Công nghiệp Đại Dương đối với phạm vi: “Sản xuất gia công cơ khí chính xác” tại Địa chỉ: Thôn Đức Hiệp, xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

Việc áp dụng ISO 9001:2015 đã giúp Công ty Công nghiệp Đại Dương nâng cao uy tín và hình ảnh trên thị trường, giúp quá trình hội nhập tốt hơn và cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng của Công ty. Đồng thời, việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng sẽ giúp Công ty quản lý rủi ro, đáp ứng việc tuân thủ các yêu cầu pháp lý và quy định hiện hành.

Hình ảnh đánh giá tại Công ty Cổ phần kỹ thuật Công nghiệp Đại Dương:

Viện Chất Lượng ISSQ luôn sẵn sàng đồng hành cùng Quý công ty trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Hãy liên hệ với chúng tôi theo hotline: 02422661111 | 0981851111 hoặc vienchatluong@issq.org.vn | tcvn@issq.org.vn

Ngày đăng: 14/08/2021