Đánh giá chứng nhận Tiêu chuẩn ISO 9001 và QCVN 16 tại Công ty Cổ phần Sản xuất vật liệu xây dựng Cao Bằng

“Viện Chất lượng ISSQ chứng nhận ISO 9001 và QCVN16 lĩnh vực sản xuất kinh doanh gạch đất sét nung, gạch bê tông, gạch terazzo đối với Công ty Cổ phần Sản xuất vật liệu xây dựng Cao Bằng

Vừa qua, Đoàn chuyên gia đánh giá của Viện Nghiên cứu Phát triển Tiêu chuẩn Chất lượng (Viện Chất lượng ISSQ) đã tiến hành đánh giá Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và Quy chuẩn QCVN 16:2019/BXD tại Công ty Cổ phần Sản xuất vật liệu xây dựng Cao Bằng địa chỉ: Số 040, Tổ 8, phường Ngọc Xuân, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

Phạm vi chứng nhận ISO 9001:2015: Sản xuất và kinh doanh gạch đất sét nung, gạch bê tông, gạch terazzo

Sản phẩm được chứng nhận theo QCVN 16:2019/BXD: gạch đặc đất sét nung, gạch rỗng đất sét nung 2 lỗ; Gạch bê tông: gạch đặc bê tông, gạch rỗng bê tông 2 lỗ.

Dưới đây là một số hình ảnh đánh giá tại Công ty:

Viện Chất Lượng ISSQ luôn sẵn sàng đồng hành cùng Quý công ty trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Hãy liên hệ với chúng tôi theo hotline: 02422661111 | 0981851111 hoặc vienchatluong@issq.org.vn | tcvn@issq.org.vn

Ngày đăng: 14/08/2021

 

Tin liên quan