Đánh giá chứng nhận Tiêu chuẩn ISO 9001 và QCVN 16 tại Hợp tác Xã Thương mại và Dịch vụ Du lịch Sinh Vượng

“Viện Chất lượng ISSQ chứng nhận ISO 9001 và QCVN16 lĩnh vực sản xuất kinh doanh gạch bê tông đối với Hợp tác Xã Thương mại và Dịch vụ Du lịch Sinh Vượng

Vừa qua, Đoàn chuyên đánh giá của Viện Nghiên cứu Phát triển Tiêu chuẩn Chất lượng (Viện Chất lượng ISSQ) đã tiến hành đánh giá Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và Quy chuẩn QCVN 16:2017/BXD tại Hợp tác Xã Thương mại và Dịch vụ Du lịch Sinh Vượng địa chỉ: Thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.

Phạm vi chứng nhận: Sản xuất và kinh doanh gạch bê tông

Sản phẩm được chứng nhận: Gạch bê tông.

Dưới đây là một số hình ảnh đánh giá tại công ty

Địa chỉ: Số nhà 50 - khu 3, thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Xưởng sản xuất: Cụm công nghiệp bản Chăm, xã Phú Nghiêm, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Viện Chất Lượng ISSQ luôn sẵn sàng đồng hành cùng Quý công ty trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Hãy liên hệ với chúng tôi theo hotline: 02422661111 | 0981851111 hoặc vienchatluong@issq.org.vn | tcvn@issq.org.vn

Ngày đăng: 07/08/2021

Tin liên quan