Đánh giá chứng nhận Tiêu chuẩn ISO 9001 và QCVN 16 tại Hợp tác xã Sản xuất Vật liệu Xây dựng Mạnh San

“Chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng là hoạt động chứng nhận bắt buộc đối với sản phẩm Vật liệu xây dựng theo yêu cầu của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2019/BXD và được thực hiện bởi tổ chức chứng nhận có năng lực được Bộ Xây dựng chỉ định”.

Đoàn Chuyên gia đánh giá của Viện Chất lượng ISSQ đã tiến hành đánh giá Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và QCVN 16:2019/BXD tại Hợp tác xã Sản xuất Vật liệu Xây dựng Mạnh San, địa chỉ: Thôn Sài Lương, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái đối với hoạt động “Sản xuất và kinh doanh gạch đất sét nung” phù hợp ISO 9001:2015 và sản phẩm “Gạch đất sét nung” phù hợp QCVN 16:2017/BXD.

Một số hình ảnh đánh giá tại Công ty:

Viện Chất Lượng ISSQ luôn sẵn sàng đồng hành cùng Quý công ty trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Hãy liên hệ với chúng tôi theo hotline: 02422661111 | 0981851111 hoặc vienchatluong@issq.org.vn | tcvn@issq.org.vn

Ngày đăng: 07/08/2021

Tin liên quan