Công ty TNHH Sứ nghệ thuật HDC đăng ký chứng nhận ISO 14001

Ngày nay, việc áp dụng Hệ thống Quản lý Môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 là rất cần thiết đối mọi tổ chức, doanh nghiệp không phân biệt ngành, phạm vi, quy mô.

Vừa qua, Viện Chất lượng ISSQ đã tiến hành đánh giá Hệ thống Quản lý Môi trường theo Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 cho Công ty TNHH Sứ nghệ thuật HDC  đối với phạm vi:

“Sản xuất và kinh doanh hàng thủ công mỹ nghệ cao cấp, sứ mỹ nghệ, sứ mỹ nghệ cao cấp vẽ vàng”

Một số hình ảnh đánh giá tại Công ty:

Địa chỉ: Số 216 đường Mạc Quyết, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng

Viện Chất Lượng ISSQ luôn sẵn sàng đồng hành cùng Quý công ty trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Hãy liên hệ với chúng tôi theo hotline: 02422661111 | 0981851111 hoặc vienchatluong@issq.org.vn | tcvn@issq.org.vn

Ngày đăng: 06/08/2021