Những tiêu chuẩn cần chứng nhận cho các sản phẩm Sơn nước

"Công ty Cổ phần Universal Chemical Technology Group đăng ký chứng nhận Tiêu chuẩn: ISO 9001:2015; Quy chuẩn: QCVN 16:2019/BXD; Tiêu chuẩn: TCVN 7239:2014 tại Viện Chất lượng ISSQ"

Sơn tường dạng nhũ tương thuộc nhóm sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng nhóm 2 là loại sản phẩm bắt buộc phải chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy trước khi lưu thông trên thị trường. Vì vậy, là Công ty chuyên sản xuất và kinh doanh các sản phẩm về Sơn, trong đó có Sơn tường dạng nhũ tương, Technology Group đã đăng ký chứng nhận Sơn tường dạng nhũ tương phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2019/BXD.

Ngoài ra, để đảm bảo sự phù hợp cho các sản phẩm khác, quý Công ty cũng tiến hành đăng ký chứng nhận Tiêu chuẩn cho Bột bả tường gốc xi măng poóc lăng theo TCVN 7239:2014.

Bên cạnh đó, ngoài việc phải tuân thủ các yêu cầu bắt buộc theo luật định, Công ty Technology Group đã chú trọng tiến hành xây dựng Hệ thống Quản lý Chất lượng (ISO 9001:2015) nhằm đạt được một hệ thống quản lý chất lượng, hiệu quả và toàn diện. Đoàn chuyên gia Viện Chất lượng ISSQ đã tổ chức đánh giá hệ thống quản lý và các sản phẩm cho Công ty Technology Group phù hợp các tiêu chuẩn và Quy chuẩn sau:

-         Chứng nhận Hệ thống Quản lý Chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đối với phạm vi: “Sản xuất và kinh doanh sơn nước”

-         Chứng nhận hợp quy sản phẩm Sơn tường dạng nhũ tương phù hợp QCVN 16:2019/BXD;

-         Chứng nhận sản phẩm Bột bả tường gốc xi măng poóc lăng phù hợp TCVN 7239:2014.

Hình ảnh đánh giá tại Công ty Technology Group

Địa chỉ trụ sở:  Lô A11-2 khu công nghiệp Hà Nội – Đài Tư, Số 386 Nguyễn Văn Linh, phường Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội.

Viện Chất Lượng ISSQ luôn sẵn sàng đồng hành cùng Quý công ty trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Hãy liên hệ với chúng tôi theo hotline: 02422661111 | 0981851111 hoặc vienchatluong@issq.org.vn | tcvn@issq.org.vn

Ngày đăng: 24/07/2021

Tin liên quan