Công ty VHMT Việt Nam Chứng nhận ISO IEC 27001

"Vừa qua, Viện Chất lượng ISSQ đã tổ chức đánh giá ISO/IEC 27001:2013 tại Công ty Cổ phần Công nghệ VHMT Việt Nam"

Tiêu chuẩn ISO/IEC 27001 là một tiêu chuẩn quốc tế về Hệ thống Quản lý An toàn Thông tin (ISMS). Tiêu chuẩn này được phát triển và ban hành bởi ISO - Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế. Hiện nay, ISO/IEC 27001có phiên bản mới nhất là ISO/IEC 27001:2013.

Công ty VHMT là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Hiện nay, với sự đa dạng dịch vụ kinh doanh như Xây dựng phần mềm quản lý, Phát triển ứng dụng di động, Tư vấn và triển khai giải pháp công nghệ...nên việc chứng nhận Tiêu chuẩn ISO/IEC 27001 đối quý Công ty là cần thiết.

Đoàn chuyên gia của Viện Chất lượng ISSQ đã tiến hành đánh giá và chứng nhận Hệ thống Quản lý An toàn Thông tin ISO/IEC 27001:2013 cho Công ty VHMT Việt Nam đối với phạm vi: “Cung cấp, triển khai, ứng dụng phần mềm quản lý giáo dục, dữ liệu điện tử; dịch vụ hạ tầng công nghệ vận hành phần mềm quản lý; cung cấp nền tảng kinh doanh, dịch vụ phục vụ chuyển đổi số”.

Việc áp dụng ISO/IEC 27001:2013 giúp quý Công ty thiết lập, áp dụng, vận hành duy trì, cải tiến ISMS để đảm bảo thông tin nội bộ doanh nghiệp, khách hàng hay đối tác luôn được an toàn và bảo mật.

Một số hình ảnh của đoàn chuyên gia Viện Chất lượng ISSQ và Công ty VHMT:

Địa chỉ trụ sở Công ty: Số 36 ngõ Hoà Bình 4, đường Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Viện Chất Lượng ISSQ luôn sẵn sàng đồng hành cùng Quý công ty trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Hãy liên hệ với chúng tôi theo hotline: 02422661111 | 0981851111 hoặc vienchatluong@issq.org.vn | tcvn@issq.org.vn

Ngày đăng: 24/07/2021

Tin liên quan