Chứng nhận QCVN 3 về an toàn đồ chơi trẻ em cho Công ty Mỹ Hải

Đoàn Chuyên gia của Viện Nghiên cứu Phát triển Tiêu chuẩn Chất lượng (Viện Chất lượng ISSQ) đã có chương trình đánh giá Chứng nhận Sản phẩm đồ chơi trẻ em phù hợp Quy chuẩn QCVN 3:2009/BKHCN cho Công ty Mỹ Hải tại địa chỉ huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.

 Một số hình ảnh đánh giá tại công ty liên quan đến hoạt động đánh giá:

Viện Chất Lượng ISSQ luôn sãn sàng đồng hành cùng Quý công ty trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Hãy liên hệ với chúng tôi theo hotline: 02422661111 | 0981851111 hoặc vienchatluong@issq.org.vn | tcvn@issq.org.vn

Ngày đăng: 09/07/2021

Tin liên quan