Đánh giá Chứng nhận Tiêu chuẩn Mạ kẽm nhúng nóng và ISO 9001 cho Công ty Luận Chung

Đoàn chuyên gia của Viện Chứng nhận ISSQ tổ chức đánh giá tiêu chuẩn tại Công ty TNHH Luận Chung.

Với lĩnh vực kinh doanh đặc thù là sản xuất kim loại và gia công cơ khí, yêu cầu đặt ra đối với Công ty Luận Chung phải có một Hệ thống Quản lý Chất lượng và đảm bảo các Tiêu chuẩn Kỹ thuật an toàn trong ngành công nghiệp nói chung. 
Để đáp ứng các yêu cầu Công ty Luận Chung cần có, Viện Chất lượng ISSQ đã tiến hành tổ chức đánh giá theo yêu cầu tiêu chuẩn Hệ thống Quản lý Chất lượng (ISO 9001:2015) và Tiêu chuẩn Mạ kẽm nhúng nóng (ASTM A123/A123M-17) đối với phạm vi: “Gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại”. 
Thông qua buổi đánh giá, Viện Chứng nhận ISSQ sẽ tiếp nhận và hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, đề nghị cấp chứng chỉ, giúp doanh nghiệp có thể sở hữu chứng chỉ một cách nhanh chóng với mức chi phí tiết kiệm nhất.

 

Viện Chất lượng ISSQ luôn sẵn sàng đồng hành cùng Công ty trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Hãy liên hệ với chúng tôi theo hotline:   0981851111 | 02422661111  hoặc vienchatluong@issq.org.vn | tcvn@issq.org.vn

Ngày đăng: 15/06/2021

Tin liên quan