Viện ISSQ chứng nhận TCVN 10177:2013 và QCVN 12 lĩnh vực phụ tùng nối ống và mối nối dùng trong công trình ống nước

Vừa qua, Đoàn Chuyên gia đánh giá của Viện Nghiên cứu Phát triển Tiêu chuẩn Chất lượng vừa có buổi đánh giá chứng nhận Tiêu chuẩn TCVN 10177:2013 (ISO 2531:2009), quy chuẩn QCVN 12-3:2011/BYT đối với Công ty TNHH GENERAL Lê Nguyên, địa chỉ:  Số 80, Ngõ 8, xóm Cầu Bươu, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.
Phạm vi đối với TCVN: Phụ tùng nối ống, phụ kiện bằng gang dẻo và các mối nối dùng cho các công trình dẫn nước (danh mục kèm theo)
Đối với QCVN: Thiết bị dụng cụ bằng kim loại (Danh mục kèm theo)

Một số hình ảnh tại buổi đánh giá:

 

Viện Chất lượng ISSQ luôn sẵn sàng đồng hành cùng Công ty trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Hãy liên hệ với chúng tôi theo hotline:   0981851111 | 02422661111  hoặc vienchatluong@issq.org.vn | tcvn@issq.org.vn