Đánh giá Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015 tại Công ty Xuân Trường Phát

Đoàn chuyên gia của Viện Nghiên cứu Phát triển Tiêu chuẩn Chất lượng vừa có buổi đánh giá tại Công ty Cổ phần Xuân Trường Phát.

Địa chỉ: Lô số 01, điểm công nghiệp Mỹ Tây, xã Vũ Hội, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, Việt Nam. Phạm vi đánh giá: ISO 9001:2015.

Lĩnh vực: Sản xuất và kinh doanh gạch bê tông. Sản phẩm: Gạch bê tông phù hợp quy chuẩn QCVN 16:2019/BXD

Một số  hình ảnh tại buổi đánh giá: 

 

Viện Chất lượng ISSQ luôn sẵn sàng đồng hành cùng Công ty trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Hãy liên hệ với chúng tôi theo hotline:   0981851111 | 02422661111  hoặc vienchatluong@issq.org.vn | tcvn@issq.org.vn

Tin liên quan