Đánh giá chứng nhận sản phẩm tủ điện đóng cắt và điều khiển hạ áp phù hợp TCVN 7944-1:2009 của Công ty Cổ phần Hawee Sản xuất và Thương mại

Vừa qua, đoàn chuyên gia đánh giá của Viện Nghiên cứu Phát triển Tiêu chuẩn Chất lượng đã tiến hành đánh giá chứng nhận sản phẩm tủ điện đóng cắt và điều khiển hạ áp phù hợp TCVN 7944-1:2009 tại Công ty Cp Hawee Sản xuất và Thương mại có địa chỉ: Lô D2, khu đấu giá quyền sử dụng đất Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Dưới đây là một số hình ảnh đánh giá:

Quý đối tác, khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ: Hotline: 024.22.66.1111 | Email: vienchatluong@issq.org.vn