Đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000:2018 đối với Công ty Cổ phần Quốc tế Việt Nam Anh quốc Trường Đại Hưng

Đoàn chuyên gia đánh giá của Viện Nghiên cứu Phát triển Tiêu chuẩn Chất lượng đã tiến hành đánh giá chứng nhận đối với Công ty Cổ phần Quốc tế Việt Nam Anh quốc Trường Đại Hưng có địa chỉ: Tiểu khu Liên Sơn, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, Việt Nam. Phạm vi chứng nhận ISO 22000:2018 Sản xuất và kinh doanh thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dành cho chế độ ăn đặc biệt, thực phẩm dành cho chế độ ăn đặc biệt, siro dinh dưỡng dành cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ đến 36 tháng tuổi, cốm dinh dưỡng và chè túi lọc.

Một số hình ảnh đánh giá: 

Quý đối tác, khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ: Hotline: 024.22.66.1111 | Email: vienchatluong@issq.org.vn