Đánh giá chứng nhận Hệ thống 9001:2015 tại Công ty Cổ phần Thăng Long

Vừa qua đoàn chuyên gia đánh giá của Viện Nghiên cứu Phát triển Tiêu chuẩn Chất lượng đã tiến hành đánh giá chứng nhận Hệ thống  9001:2015 tại Công ty Cổ phần Thăng Long, địa chỉ: 81 B đường Lê Đại Hành, phường Thống Nhất, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Mỏ đá: xã Ia Dêr, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai, Việt Nam.

Phạm vi đánh giá: Sản phẩm Cốt liệu lớn cho bê tông và vữa (đá dăm) phù hợp quy chuẩn QCVN 16:2019/BXD

Tin liên quan