Đánh giá chứng nhận tại Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Phát triển Bình Nguyên

Viện Nghiên cứu Phát triển Tiêu chuẩn Chất lượng vừa cử Đoàn chuyên gia đánh giá tiến hành đánh giá chứng nhận tại Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Phát triển Bình Nguyên có địa chỉ: Thôn Sài Đồng, xã Phù Lãng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh cho Sản phẩm Gạch bê tông phù hợp quy chuẩn QCVN 16:2019/BXD.

Một số hình ảnh:

Tin liên quan