Đánh giá chứng nhận sản phẩm khẩu trang y tế thông thường phù hợp TCVN 8389-1:2010 tại Công ty Cổ phẩn dược phẩm Năm Tốt

Vừa quan, Viện Nghiên cứu Phát triển Tiêu chuẩn Chất lượng đã có đoàn chuyên gia để tiến hành đánh giá chứng nhận sản phẩm khẩu trang y tế thông thường phù hợp TCVN 8389-1:2010 tại Công ty Cổ phẩn dược phẩm Năm Tốt có địa chỉ  tại số 118, Vũ Xuân Thiều, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội.

Một số hình ảnh đoàn đánh giá:

Tin liên quan