Đánh giá chứng nhận sản phẩm bàn ghế học sinh phù hợp tiêu chuẩn TCVN 7490:2005 tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại nội thất Lộc Thành

Đoàn chuyên gia của Viện Nghiên cứu Phát triển Tiêu chuẩn Chất lượng vừa có buổi đánh giá chứng nhận sản phẩm bàn ghế học sinh phù hợp tiêu chuẩn TCVN 7490:2005 tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại nội thất Lộc Thành có địa chỉ tại số 251, đường Minh Khai, phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang tỉnh Bắc Giang.

Dưới đây là một số hình ảnh:

Tin liên quan