Đánh giá chứng nhận sản phẩm thép cốt bê tông (thép tạo lồng) phù hợp với TCVN 1651-2:2008 tại Công ty Cổ phần công trình Giao thông Công chánh

Vừa qua, Đoàn chuyên gia đánh giá của Viện Nghiên cứu Phát triển Tiêu chuẩn Chất lượng đã tiến hành đánh giá chứng nhận sản phẩm thép cốt bê tông (thép tạo lồng) phù hợp với TCVN 1651-2:2008 tại Công ty Cổ phần công trình Giao thông Công chánh có địa chỉ tại: Số 14-16 Phan Đăng Lưu, Phường 6, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Dưới đây là một số hình ảnh:

Tin liên quan