Đánh giá tại Công ty Cổ phần sản xuất và Thương mại Xingfa Aluminium cho sản phẩm Thanh định hình (Profile) nhôm vả hợp kim nhôm theo QC 16:2019

Đoàn chuyên gia đánh giá của Viện Nghiên cứu Phát triển Tiêu chuẩn Chất lượng vừa có chương trình đánh giá tại Công ty Cổ phần sản xuất và Thương mại Xingfa Aluminium có địa chỉ tại số 7, đường Bằng Lăng 2, khu đô thị Handico, phường Vĩnh Tân, thành phố Vinh tỉnh Nghệ An, xưởng gia công tại Khu công nghiệp Tân Quang, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên cho sản phẩm Thanh định hình (Profile) nhôm vả hợp kim nhôm theo QC 16:2019.

Đoàn chuyên gia đã tiến hành: Xem xét, đánh giá sự phù hợp và đầy đủ đối với hồ sơ đăng ký của Doanh nghiệp, lập kế hoạch, hoàn thiện hồ sơ để tiến hành đánh giá chứng nhận cho doanh nghiệp.

Đánh giá ban đầu về các điều kiện để chứng nhận tại cơ sở: Đánh giá sơ bộ những điều kiện chứng nhận của cơ sở, yêu cầu doanh nghiệp khắc phục những điểm chưa phù hợp.

Đánh giá điều kiện sản xuất đảm bảo chất lượng, kết hợp lấy mẫu sản phẩm điển hình tại nơi sản xuất để thử nghiệm.

Lấy mẫu thử nghiệm và đánh giá so với các yêu cầu quy chuẩn kỹ thuật

Tiến hành lập báo cáo đánh giá, cấp giấy chứng nhận.

Dưới đây là một số hình ảnh:

Tin liên quan