Phối hợp với Văn phòng Bộ Quốc phòng tổ chức khóa đào tạo “Chuyên gia đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015” tại Cần Thơ

Tại thành phố Cần Thơ, Viện Nghiên cứu Phát triển Tiêu chuẩn Chất lượng phối hợp với Văn phòng Bộ Quốc phòng tổ chức khóa đào tạo “Chuyên gia đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015”. Trong 3 ngày học, các học viên đã được trang bị những kiến thức: Nhận thức chung về Hệ thống quản lý chất lượng, các điều khoản của ISO 9001:2015, trong đó nhấn mạnh đến: Bối cảnh của tổ chức, vai trò của lãnh đạo, tư duy dựa trên rủi ro, hoạch định sự thay đổi và tri thức. Các học viên cũng được hướng dẫn thực hành chuẩn bị đánh giá và đánh giá tại hiện trường.

Kết thúc khóa học, các học viên đã hoàn thành bài kiểm tra với 100% học viên đạt yêu cầu, trong đó 80% đạt loại khá, giỏi.

Sau đây là một số hình ảnh khóa đào tạo:

Tin liên quan