Đánh giá chứng nhận Hệ thống Quản lý chất lượng ISO 13485:2016 tại Công ty TNHH MTV Mỹ Nguyên Việt Nam

Vừa qua, Đoàn Chuyên gia đánh giá của Viện Nghiên cứu Phát triển Tiêu chuẩn Chất lượng đã tiến hành đánh giá chứng nhận Hệ thống Quản lý chất lượng ISO 13485:2016 tại Công ty TNHH MTV Mỹ Nguyên Việt Nam có địa chỉ tại: Ấp Thanh Trì A, xã Đa Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

Đây là doanh nghiệp sản xuất khẩu trang y tế. Việc áp dụng thành công hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485:2016 mang lại uy tín cho doanh nghiệp và đảm bảo các yêu cầu của pháp luật. Dưới đây là một số hình ảnh: