Đánh giá doanh nghiệp đạt hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485:2017

Vừa qua, Đoàn chuyên gia đánh giá của Viện Nghiên cứu Phát triển Tiêu chuẩn Chất lượng đã tiến hành đánh giá giai đoạn 2 đối với Công ty TNHH May Tinh Lợi có địa chỉ tại KCN Nam Sách, Phường Ái Quốc, TP Hải Dương. Nhà máy sản xuất tại KCN Lai Vu, xã Lai Vu, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Phạm vị đánh giá: Sản xuất và kinh doanh khẩu trang y tế, bộ trang phục bảo hộ dùng trong y tế - Hệ thống quản lý chất lượng- Yêu cầu đối với các mục đích chế định phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 13485:2017/ISO 13485.

Sau đây là một vài hình ảnh đánh giá tại Công ty:

 

Tin liên quan