Chuyên gia đánh giá của Viện Nghiên cứu Phát triển Tiêu chuẩn Chất lượng đã tiến hành đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ cho cán bộ và công nhân của Công ty Cổ phần công nghiệp Ô tô – Vinacomin.

Vừa qua, Chuyên gia đánh giá của Viện Nghiên cứu Phát triển Tiêu chuẩn Chất lượng đã tiến hành đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ cho cán bộ và công nhân của Công ty Cổ phần công nghiệp Ô tô – Vinacomin.
Dưới đây là một số hình ảnh buổi đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ. 

Tin liên quan