Đoàn chuyên gia đánh giá của Viện ISSQ đã tiến hành đánh giá tại Công ty Công ty TNHH Giải pháp Không khí Anh Huy có xưởng sản xuất tại Nga.

Từ ngày 16/11đến 20/11/2019  đoàn chuyên gia đánh giá của Viện ISSQ đã tiến hành đánh giá tại Công ty Công ty TNHH Giải pháp Không khí Anh Huy có xưởng sản xuất tại Nga.

Một số hình ảnh của đoàn đánh giá