Chuyên gia đánh giá của Viện ISSQ đã tiến hành đánh giá tại Thái Lan. Công ty Scaner electric international co., LTD

Ngày 29/10/2019  đoàn chuyên gia đánh giá của Viện ISSQ đã tiến hành đánh giá tại Công ty Scaner electric international co., LTD có xưởng sản xuất tại Thái Lan

Tin liên quan